Lưu giữ một sự thật .....3

Go down

default Lưu giữ một sự thật .....3

Bài gửi by Vô_Tâm_Kun on Fri Aug 21, 2009 10:19 pm

hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: gan 1 nam
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: la truoc khi gap nhau ha
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uh
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cung may co cau to dc vui 1 thoi gian
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hhaha
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: troi oi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau la ong anh
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to ko biet faj noi the nao
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to that su ko jan cau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hj`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ko trach cau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to xl
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: why/
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chi vi cau wa thuong e
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: neu to la cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ko j
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cam on vi da noi su that
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to da phai phong doan qua nhieu
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uhm
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hj`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: dung lam j
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hay buon j vi to
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chac sap thanhc huyen gia lua dao mat thoi
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc:
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau la 1 dua con trai
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: con trai thi k co trai tim chac
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: co tam hon faj goi la phong phu
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cung thay bun` bun`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: yeu em hon ai het
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nhiu` khi cung thay nho' to minh phuong ngay nao`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: toko ngo
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cung co ngay gap dc 1 nguoi hu cau vay
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chj nghj rang con gai
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: moi dc nhu vay
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: m` nham roi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hi vong
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ma` tinh` cam cua to danh cho cau nhu 1 ng` ban than,rat that long` do nha
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: dung buon hay dung an nik
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: dung nghi onl
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chj vi 1 ng nhu to
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chung ta
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: van con co the la ban that su cua nhau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: neu ban dung tao dung khoang cach bang nhung loi doi tra
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hic
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau hua voi to chuyen nay`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to yeu ban hon het nhung ng onl ma to gap dc
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: du cau la boy hon girl
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau hua voi to chuyen nay`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: dc ko
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chuon` dj dau roi` nhi
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: buzzzzzzzzz
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chuyen j?
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: dung bao to
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau dung` co bao cho bon an ninh mang to lua` cau nha
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ju bi mat
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hehe
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ec ec
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: suytttttttt
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ^^
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: po hand
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ma sao laj cu goi la cau voi to nhj
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: fai goi anh moi dung chu
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: kaka
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: e0`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: the lau dc bao nhiu nguoi nhe da ca tin nhu toi roi vay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: thui ks dau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: wen roi`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cu goi vay dj
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chi moi minh cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...:
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: bon trong au thi chi bit ten thoi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: huhuh
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hoa ra toi la con vit ah
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ccau dc uu tien ma`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc:
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...:
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: gio cau dang o dau the
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: tat nhien la tren wan net]
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc:
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau k thay to giay` co^ng spam trong dien dan la vi cau a`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: neu k nghi ve cau nhiu` thi to ko them spam nhiu` the
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hehe
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: neu k con` j nua thi anh our day
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hoi met
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: bb em
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc đã thoát Messenger. (8/21/2009 22:35 PM)

Tin nhắn sau cùng nhận ngày 8/21 lúc 22:34 PM
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: anh co ah
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: du hon 4 tuoi chu hon 40 chuc tuoi thi van the thoaj
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: du sao tre kon ket ban voi ong ja cung la 1 chuyen la doi day
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: out roi ah
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: mat hug nhi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: du sao thi tui van hi vong co ngay con gap lai ban
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: mac du tui la girl nhung tinh tui lai ko dc girly cho lam
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tui rat thik tinh cach cua ban
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhung ban chua dc hieu toi cho lam
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: neu ban noi su that ngay tu dau thj chac ko con j la hay nua
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhung ma ban lam toi buon 1 thoi gian rat dai vi tro do cua ban
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: toi yeu ban cung nhu toi yeu Linh vay, tuy la ko the bang tinh cam ban danh chi Linh
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhung toi se nho ve Linh cung nhu ve ban
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: yen tam 1 dieu rang toi se ko trach ban
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhung toi hi vong rang ban dung laudoi toi nua nhe
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tinh toi man hon ban tuong nhjeu
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hehe

tôi thật ngây thơ vì bị lừa 1 thời gian lâu như thế, hi vọng ai đọc bài này nên cảnh giác với tình bạn và tình yêu online Smile


Được sửa bởi Vô_Tâm_Kun ngày Mon Jun 14, 2010 1:42 pm; sửa lần 1.

_________________
------------------------------------------------------------


Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
Anh Văn, thức triền miên đêm lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
avatar
Vô_Tâm_Kun
Admin
Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 908
Age : 24
+ Nơi ở : Space
+ Sở thích : Muzjk , c0mic, ...
+ Tính tình : chơi thì bít ^^
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : bậy quá
Registration date : 18/01/2008

Character sheet
công lực:
100/100  (100/100)
kinh nghiệm:
125/125  (125/125)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....3

Bài gửi by ShanLinh on Mon Mar 01, 2010 10:52 pm

Very Happy tin về 1 ngày nào đó ..... Wink
avatar
ShanLinh
Thạc Sỹ Siêu Nhân
Thạc Sỹ Siêu Nhân

Nữ
Tổng số bài gửi : 753
Age : 25
+ Nơi ở : Việt Nam
+ Tính tình : Hiền lành và nhân hậu
Registration date : 01/01/2008

Character sheet
công lực:
100/300  (100/300)
kinh nghiệm:
125/300  (125/300)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên http://phidoisieunhan.4rumer.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....3

Bài gửi by Vô_Tâm_Kun on Fri Jul 09, 2010 9:17 pm

trong lòng tôi bây giờ hs6_online chỉ là một tên lừa đảo, những kỉ niệm vui hay buồn ngày xưa đã quên đi hết, thay vào đó là một ấn tượng xấu về một kẻ lừa đảo như hs6 và tự rút ra bài học kinh nghiệm "Không thể tin vào tình bạn online".

_________________
------------------------------------------------------------


Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
Anh Văn, thức triền miên đêm lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
avatar
Vô_Tâm_Kun
Admin
Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 908
Age : 24
+ Nơi ở : Space
+ Sở thích : Muzjk , c0mic, ...
+ Tính tình : chơi thì bít ^^
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : bậy quá
Registration date : 18/01/2008

Character sheet
công lực:
100/100  (100/100)
kinh nghiệm:
125/125  (125/125)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....3

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết