Lưu giữ một sự thật .....2

Go down

default Lưu giữ một sự thật .....2

Bài gửi by Vô_Tâm_Kun on Fri Aug 21, 2009 10:18 pm

ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: haha
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to hieu dc fan nao
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: vi vay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uhm
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: neu cau con muon lam ban cua nhau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hieu dc la tot
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: thi hay noi het su that di
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to se tha thu cho cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: con neu cau cu ao ao the nay`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: muon bit j nua nao`
°°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hay noi tat ca su that
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hj`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ma cau da dung ra
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to ko he` muon cau tha thu va cung ko muon dc tha thu
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: vi` to bit bay gio` da khac
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko mong dc tha thu
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau hieu dc gj` thi hieu
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: neu ko co j hoi nua thi to our day
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tai sao cau cu nhu vay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ?
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau muon to buon chan den bao gio nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: dc roi`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hic
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau dung ra kick ban
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau lam dien vien
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: that long to k muon cau bun` 1 chut nao ca
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhung lai thanh su that roi
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko he` muon
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chu ko faj thanh phim nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: vi the to se noi that
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: noi xong
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to our ngay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko bao gio` gap laj cau nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: thuc ra
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to hon cau 4t
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko co linh nao het
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: Linh ko ton` tai
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to bit khi noi ra vay cau se buon`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nhung to phai noi de cau thay doi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: noi tiep di
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: vi` cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to ko buon vi su that
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to chi buon vi su doi tra cau dat ra
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hay noi su that
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: du chi 1 lan
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: su that la to va linh la 1
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: du ko bao gio gap lai nhau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to cau xin cau day
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: Linh la to va to la linh
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: Linh k ton tai
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chi co to
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to la Boy
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hieu chua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ngoc xit
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to ouyr day
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: our day
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hay noi ten dj
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau giu suc khoe
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ten?
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: tuan
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: dc chua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cham het chua nao`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: vay Linh
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: muon noi j nua ko
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ko faj em cau sao?
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: fai nhung ko con ton taj nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: do` ngoc
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: thacodon_hs6
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cung la cau sao
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: thacodon la to'
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhom hs6
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uh
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cung la ja ha
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nhom hs6 la co that
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chuyen do co that
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau di thi ai la trieu fu j`1 j`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cung la ja nua ha
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: bi benh
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: la ja ha
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: om cung la ja
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: choi au cung ja not
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ai la trieu phu co that
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: om la co that
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nhung la qua khu
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: au la to nhay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to nhay het
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: gio` cau cam thu` to lam fai ko
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hj`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to bit
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko mong cau tha thu dau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chi muon cau bit su that de song tot hon vui ve hon
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: bibi cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nay`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: Linh co that dung ko
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ?
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhung ma ng` chat voi to
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: la cau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uhm
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chi dung hinh anh Linh de chat voi to
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: linh co that nhug k con ton taj
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ng` chat voi cau la to
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: bay gio Linh o dau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: noi di
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: noi het di roi chung ta ko can faj gap nhau nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: o the gioi khac
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: tat ca nhung chuyen to dong' gia deu` co that
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: Linh la em cau ?
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chi co ng` la` gia thoi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: Linh bao nhieu tuoi
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: 90
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: Linh mat roi?
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: sn 90
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uh
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: mat lau chua?
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: muon noi j nua ko

_________________
------------------------------------------------------------


Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
Anh Văn, thức triền miên đêm lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
avatar
Vô_Tâm_Kun
Admin
Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 908
Age : 24
+ Nơi ở : Space
+ Sở thích : Muzjk , c0mic, ...
+ Tính tình : chơi thì bít ^^
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : bậy quá
Registration date : 18/01/2008

Character sheet
công lực:
100/100  (100/100)
kinh nghiệm:
125/125  (125/125)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết