Lưu giữ một sự thật .....1

Go down

default Lưu giữ một sự thật .....1

Bài gửi by Vô_Tâm_Kun on Fri Aug 21, 2009 10:14 pm

Cảnh báo với bạn nào ko thik nghe chuyện phiếm (spam) thì xin quay lại nút Back ^^
Hs6 à, à ko, faj gọi là anh Tuấn chứ nhỉ ^^
CẢm ơn về tất cả đã cho tớ cái gọi là "sự thật", ngay bây giờ tớ cảm thấy lòng vui và khoan khoái hơn bao giờ hết.......


hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: rat vui vi` cau da wen ngay do
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: vay la to' yen tam roai`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: bb cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nay`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cay nghi vay sao
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cung tot ma
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uhm
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nhu vay cung tot
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: se tot cho cau hon
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hj`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau nghi vay thi tuy cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: voi to
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hom do' dieu` to' mong nhat la cau ko online
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to ko can cau voi to onl ca ngay voi nhau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: va dieu do da thanh su that
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ma cha noi dc cau nao
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hj`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chang con vui ve nhu ngay truoc
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: voi to
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ngay do ko con wan trong nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uhm
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: rat tot
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau da truong thanh rui
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ngoc a
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nghi dc the la tot
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to hi vong ko cau ko buon chi vi chuyen do
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to vui vi cau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to ko nhin nham ng`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: khi`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: neu la ban that su cua nhau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to k buon dau
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to vui
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hajzzz
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ke doi` dj
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to bay gio chang biet tin vao cai j`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cai j no cung ao ao
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: that ja lan lon
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chan lam
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: ca cau cung vay
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: that su chang that long voi nhau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: su that la su that
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: lam sao phai giau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to that suy nghj
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: va dat that nhjeu ja thuyet
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tu cho cai nay vao cai kia
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: that ra
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chang cai nao that su dung ca
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: con cai su that kja thj cu im lang ko noi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: thoi thi to cu hi vong vao cai dieu goi la mong manh vo vong vay
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: hajzzz
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau noi het chua
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: chua
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: con nhju lam
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nhung k mun noi nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: noi het nhung j cau nghj di xem nao`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cho bot' uc che
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: hoi dj
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to tra loi`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko dau chuyen j ca
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: bay gio lai cho hoi rui sao
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: noi dj
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nguoi dang chat voi toi la ai vay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: vj` da lam 1 ng` that vong nen to ko muon dau nua
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ng` dang chat voi cau la`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ng` ngay` xua cau chat
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: tiep dj
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau tra loi ao qua
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to muon biet ten
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau biet vay la dc roi` ko nen biet ten lam` j
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: nguoi ngay xua to chat ah
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: la` ng` ma` ngay dau` tien cau gap va online ca ngay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: uh
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tai tao cau ko dam noi
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau so cai j`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: minh so cau ton thuong
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau bit vay la dc roi`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: muon hoi j nua hoi dj
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau ko noi ro rang
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to moi cang ton thuong do
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tớ dám nói là
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tớ là Tô Minh Phương
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: còn cậu
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tại sao lại ko dám nói
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: tat nhien to k the noi vi` co cai to that long` con co cai to gia vo`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ma` cai gia vo` thi` lo~ roi`

hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cai that long thi cau k tin
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chi muon lam cau vui aj ngo`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: moi chuyen di qua gioi han
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to k kiem soat dc
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tai ao
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: tai sao
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau lai tu dat cai gioi han ay
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nen moi thanh ra the nay`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: neu to ko gap cau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: thi chung ta ko biet nhau
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: bay gio
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cung cha sao
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to chi muon noi rang to xl
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: cau dung xl to
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: to thay chan lam
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau bit ko
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: luc dau`
°ø¤ºº¤ø,¸¸,17-8,.,ø¤º°`°º¤ø -- S7tHJetw-- 09842246...: dung co luc nao cung chi biet xl nhu the
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: to cung k muon lam the
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko muon j` ca
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: chi vi`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: muon lam cau vui
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: nen to da ...
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ai ngo`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cang lam cau vui to lai cang lun sau vao`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: ko thoat ra dc
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: de thanh ra the nay`
hs6_online--0982719010---kangta_2t--minhphuc: cau con j hoi nua ko

_________________
------------------------------------------------------------


Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
Anh Văn, thức triền miên đêm lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
avatar
Vô_Tâm_Kun
Admin
Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 908
Age : 24
+ Nơi ở : Space
+ Sở thích : Muzjk , c0mic, ...
+ Tính tình : chơi thì bít ^^
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : bậy quá
Registration date : 18/01/2008

Character sheet
công lực:
100/100  (100/100)
kinh nghiệm:
125/125  (125/125)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default xin lỗi-xin lỗi vì a chỉ biết nói câu xin lỗi...

Bài gửi by hs6_online on Thu May 27, 2010 2:54 pm

a biết phải nói gì đây?
Phương! anh em mình mãi mãi là những người thân thiết nhất của nhau được ko e.
nếu k có ngày đó,nếu k có cuộc gặp gỡ đó thì có lẽ giờ đây khác nhìu rồi.dù sao a vẫn chỉ muồn nói rằng trong lòng a em luôn là 1 người e gái.thật lòng a..................................
avatar
hs6_online
Siêu Nhân Đại Học
Siêu Nhân Đại Học

Nữ
Tổng số bài gửi : 372
Age : 28
+ Nơi ở : ?????
+ Sở thích : đi du lịch,ngồi net xuyên đêm
+ Tính tình : vui vẻ,dể gần
+ Tên thật .... : đừng bận tâm về chuyện này
+ Ước mơ của tớ là .... : lên sao hoả,đi xuyen việt
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : ko có gì là ko thể trừ khi chúng ta ko thể
Registration date : 16/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....1

Bài gửi by hs6_online on Thu May 27, 2010 3:00 pm

may you have enough happyness to make you sweet,enoughtry_out to make you strong,enough sorrow to keep you human,enough sorrow to keep you human,enough hope to make you happy...
nothing is raelly over until the moment you stop trying (ko có gì thực sự kết thúc khi bạn ngừng cố gắng)
a xl
avatar
hs6_online
Siêu Nhân Đại Học
Siêu Nhân Đại Học

Nữ
Tổng số bài gửi : 372
Age : 28
+ Nơi ở : ?????
+ Sở thích : đi du lịch,ngồi net xuyên đêm
+ Tính tình : vui vẻ,dể gần
+ Tên thật .... : đừng bận tâm về chuyện này
+ Ước mơ của tớ là .... : lên sao hoả,đi xuyen việt
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : ko có gì là ko thể trừ khi chúng ta ko thể
Registration date : 16/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....1

Bài gửi by li_vs_lo on Wed Jun 09, 2010 8:27 am

êu sao mọi người lại kãi nhau...Có rì bình tũn mà giải quyết chớ...Tớ kô là người trong cuộc nên chỉ biết khuyên mọi người bình tĩnh mà nói chuyện.Chứ cứ tức giận cáu gắt chửi rủa thì ích lợi rì đâu covu
avatar
li_vs_lo
Siêu Nhân Mầm Non
Siêu Nhân Mầm Non

Nữ
Tổng số bài gửi : 5
Age : 25
+ Nơi ở : Kì Đồng Fố Vip—HP
+ Sở thích : yêu DBSK,thíc lượn lờ fố xá,thíc kem...
+ Tính tình : bắng nhắng,lắm mồm,tồ tẹt
+ Tên thật .... : Nguyễn Thuỳ Linh [Tên quá hay]
+ Ước mơ của tớ là .... : Làm Vợ của BillGate
+ Đang học/làm việc tại .... : Đang ở nhà đợi đi lấy chồk Smile
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : Ờ thì là mà =]]
Registration date : 08/06/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....1

Bài gửi by [killG]diablo7 on Sat Jun 19, 2010 4:21 pm

Linh xoá bài này đi . Diễn đàn của bọn tôi k phải là chỗ để các bạn CHỬI nhau . Cảnh cáo 2 thành viên mr_cun112hs6_online
avatar
[killG]diablo7
Moderator
Moderator

Nam
Tổng số bài gửi : 973
Age : 25
+ Nơi ở : 92 tam bạc/HB/HP
+ Sở thích : ....
+ Tính tình : ....
+ Tên thật .... : .....
+ Ước mơ của tớ là .... : .....
+ Đang học/làm việc tại .... : ......
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : Cười khẩy!!(Còn gọi là Cười Đểu!!!!!!)
Registration date : 01/02/2008

Character sheet
công lực:
100/100  (100/100)
kinh nghiệm:
125/125  (125/125)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....1

Bài gửi by ShanLinh on Sat Jun 26, 2010 12:36 am

Đây là bài viết của Vô_Tâm_Kun nên tớ sẽ không xoá, nhưng sẽ khoá topic này lại. Các bài viết sai của hs6_online và mr_cun112 ở đây sẽ bị xoá.

Mong 2 bạn tôn trọng môi trường chung của diễn đàn.

BQT cảnh cáo mr_cun112hs6_online lần 1
avatar
ShanLinh
Thạc Sỹ Siêu Nhân
Thạc Sỹ Siêu Nhân

Nữ
Tổng số bài gửi : 753
Age : 25
+ Nơi ở : Việt Nam
+ Tính tình : Hiền lành và nhân hậu
Registration date : 01/01/2008

Character sheet
công lực:
100/300  (100/300)
kinh nghiệm:
125/300  (125/300)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên http://phidoisieunhan.4rumer.net

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....1

Bài gửi by Vô_Tâm_Kun on Fri Jul 09, 2010 9:20 pm

Đã lâu không vào diễn đàn, tôi ko biết đã xảy ra chuyện gì nhưng các người có còn coi tôi là bạn không mà các người vào trang nhật kí của tôi đễ chửi nhau như thế. Hs6, tôi thấy tất cả mọi lời nói của bạn đều là giả dối, tình bạn của chúng ta đã chấm dứt rồi.

_________________
------------------------------------------------------------


Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
Anh Văn, thức triền miên đêm lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
avatar
Vô_Tâm_Kun
Admin
Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 908
Age : 24
+ Nơi ở : Space
+ Sở thích : Muzjk , c0mic, ...
+ Tính tình : chơi thì bít ^^
+ Câu nói ưa thích của tớ .... : bậy quá
Registration date : 18/01/2008

Character sheet
công lực:
100/100  (100/100)
kinh nghiệm:
125/125  (125/125)
nghề nghiệp.:

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

default Re: Lưu giữ một sự thật .....1

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết